Kommunerna 1955: Köla landskommun

Köla rubrik

Köla signaturer

Köla Hugn

Hugn. "...Omkransad av skog och fjäll, en spegel du är för båd kyrka och fjäll..." (o.c.)

Ränken "...Mot frosten du skyddar den växande gröda som stiger och frodas i sluttningens svall..." (o.c.)

Köla Ränken