Kommunerna 1955: Kävlinge köping

Kävlinge rubrik

Kävlinge Kvarngatan

Kävlinge Kvarngatan.

Kävlinge brandstation

Kävlinge brandstation.

Kävlinge köping med en areal av endast 825 har och ett invånarantal av 3323, har först under de senare femtio åren i sin tätbebyggda del växt till ett stadsliknande samhälle. Tidigare var Kävlinge endast en obetydlig bondby med ett invånarantal av några hundra. Kävlinge tillhör emellertid de byar, vars historia försvinner i forntiden. I skrift omnämnes Kävlinge redan år 1085. Sockennamnet, skrevs i äldsta tid Kyflingi och på 1500-talet finner man formen Köfflinge. Som minne från denna äldre tid finns en gammal medeltidskyrka, en sällsynt vacker byggnad från slutet av 1100-talet med ett vapenhus från senare medeltid.
Så började på 1880-talet en ny tid. Kävlinge, som år 1878 endast hade 628 invånare, växte snabbt. Järnvägar drogs hit från flera håll, fabriker byggdes och år 1901 var den tätbebyggda delen av samhället moget att bli municipalsamhälle. År 1946 ingick Kävlinge i köpingarnas led. Den nya bostadspolitiken kom och skapade möjligheter för ytterligare tillväxt. Kävlinge kan idag visa en vacker samhällsbild och ett framåtskridande på alla områden.

Kävlinge pensionärshemmet

Kävlinge pensionärshemmet.

Kävlinge Västergatan kommunalhus

Kävlinge Västergatan. Kommunalhus t.v.

Kävlinge östra lekplatsen

Kävlinge Östra lekplatsen.

Kävlinge parken

Kävlinge parken.