Kommunerna 1955: Kärna landskommun

Kärna rubrik

Kärna Lagerlunda herrgård

Herrgårdsbyggnaden vid Lagerlunda gård, Kärna. Ägare Friherre Israel Lagerfelt.

Kärna Hellgrenshagen idrottsplats

Idrottsplatsen HelIgrenshagen i Kärna kommun.

Kärna Kaga kyrka

Kärna Kaga kyrka interiör

Kärna Kaga kyrka interiör 2

Enligt sägnen byggdes Kaga kyrka av gamble kung Sverker, och forskningen har nått slutsatsen icke blott att kyrkan härstammar från 1100-talets förra hälft utan även att den med största sannolikhet har just konung Sverker den äldre till stiftare.

Kärna Slaka Hanekinde Åsdömlan domarering

Tingsplats för Hanekinds härad i Slaka med domarering och benämningen Åsdömlan samt belägen i närheten av Slaka kyrka. Stenarnas antal äro dock ej fulltaliga.

Kärna Malmslätt officersmäss

Officersmässen å Malmslätt sådan den såg ut under första och andra Livgrenadiärregementets dagar. Numera är den ombyggd och moderniserad och disponeras av Kungl. Östgöta Flygflottilj.