Kommunerna 1955: Kälarne landskommun

Kälarne rubrik

Kälarne flygfoto

Flygfoto över Kälarne.

Kälarne kommunalkontor

Nuvarande kommunalkontor jämte tandpoliklinik. Nytt kommunalkontor under uppförande år 1955.

Kälarne vattenverk

Kälarne Vattenverk, från vilket källvatten uppumpas och levereras till c:a 125 fastigheter inom Kälarne stationssamhälle. (Hittills invest. kostn. inkl. reningsverk 1,2 milj. kronor).

Kälarne kommunalhus Sörbygden

Kommunalhuset i Sörbygden, inrymmande barn- & mödravårdsstation, samlingssal, bostäder för distriktssköterska och hemsyster.

Kälarne Sörbygden flygfoto

Flygfoto över Sörbygden.

Kälarne Albacken skola

Kommunens nyaste skola i Albaeken. Kostnad 767000 kronor.

Kälarne signaturer