Kommunerna 1955: Kållereds landskommun

Kållered rubrikKållered kyrka

Kyrkan 1200-talet

Kållered klockstapel almrot gravkor

Klockstapel med Almrotska gravkoret

Kållered kyrkport

Äldsta kyrkporten

Kållered skola

Nya skolan specialrumsbyggnad med del av folkskolan

Kållered Tulebosjön

Vy av Tulebosjön

Kållered Stretered skol- och vårdhem förskola

Skol- och vårdhemmet Stretered. Förskolan