Kommunerna 1955: Kållands-Råda landskommun

Kållands Råda rubrik

Kållands Råda Råda kyrka

Råda kyrka

Kållands Råda Råda skola

Råda skola

Kållands Råda ålderdomshem

Kållands Råda ålderdomshem under byggnad.

Kållarnds Råda Silverbyn

Silverbyn i Råda som Lidköping ej lyckades inkorporera.

Kållands Råda Villagatan Lovene stationssamhälle

Villagatan i Lovene stationssamhälle.