Kommunerna 1955: Kågeröds landskommun

Kågeröd rubrik

Kågeröd bro

Motiv från Kågeröd.

Kågeröd tätort

Motiv från Kågeröd.

Kågeröd kyrka

Kågeröd centralskola

Centralskolan, Kågeröd.

Kågeröd Knutstorp flygfoto

Knutstorp.

På den bokskogsfagra Söderåsens sydväst sluttning ligger Kågeröds socken med samhället av samma namn som medelpunkt. Detta är beläget vid Västkustbanan och genomflytes av Vegeå i dess övre lopp.
Bygden är rik på forntida minnen och sägner och har en gång räknat en så världsberömd personlighet som Tycho Brahe som sin församlingsbo. Han föddes nämligen år 1546 på Knutstorps gods.
Bland klenoderna i bebyggelsen må nämnas kyrkan; utan överdrift en av Skånes sevärdaste. Samhällets bebyggelse i övrigt är av relativt ungt datum och fick sin utveckling i och med järnvägens tillkomst. Liksom andra tätorter har Kågeröd under senare tid fått stora problem att lösa, av vilka en del utförts och andra stå inför eller vänta på sin lösning. Ålderdomshemmet uppfördes 1930 och har ett underbart läge till trevnad för de gamla. Centralskolan togs i bruk hösten 1954 och väntar på ytterligare tillbyggnad. Vattenförsörjningen för samhällets del är i stort löst med Söderåsens nederbördsområde som naturlig reservoar, varigenom kostbara pumpstations och högreservoaranläggningar kunnat undvikas. Avloppsfrågans lösning har skett i samband med vattenförsörjningsanläggningen, men ännu väntar avloppsreningsverket på sin tillblivelse, inkopplad som den naturenligt och i dubbel bemärkelse blivit med Vegeåns snart riksbekanta förerening. Tandpoliklinik, kommunalhus och bostadsbebyggelse i kommunal regi är frågor, som ligger under utredning. Uppsnyggning av själva samhället med torgplats, plantering och parkeringsanläggningar har verkställts.
Stora samhälliga uppgifter föreligger alltså för de kommunala myndigheterna och förutsätter som hitintills välvilligt bistånd och råd från Svenska Landskommunernas förbunds sida.
Kågeröd är väl närmast att betrakta som ett jordbruksdistrikt med kraftig försänkning i skogsbruket och stenindustrin, vilket tydligt framträder i samhällets köpenskap och produktion. Det är likväl liksom de flesta andra landsbygdssamhällen beroende av industrin, och ett tillskott i den riktningen till redan befintlig är tcke blott ett önskemål utan ett livsvillkor.

Kågeröd signatur