Kommunerna 1955: Kyrkhults landskommun

Kyrkhult signaturer

Kyrkhult stämpel

Kyrkhult kyrka

Kyrkhults kyrka byggd 1865.

Kyrkhult sockenstuga

Kyrkhults sockenstuga byggd 1866.

Kyrkhult vapen 1

Kyrkhults kommuns vapen fastställt 1940.

Kyrkhult vapen 2