Kommunerna 1955: Lilla Edets köping

Lilla Edet rubrik

Lilla Edet ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Lilla Edet bro Göta älv kraftstation

Bron över Göta älv med Lilla Edets kraftstation. I bakgrunden Fuxerna kyrka.

Lilla Edet varmbadhus

Varmbadhuset

Lilla Edet signaturer