Kommunerna 1955: Lits landskommun

Lit rubrikLit vapen

Lits sockens vapen

Lit kyrka Indalsälven

Kyrkan i Lit vid Indalsälvens strand

Lit förvaltningsbyggnad läkarmottagning

Förvaltningsbyggnad och läkarmottagning m.m. i Lits stationssamhälle.
Uppförda åren 1948 - 1950.

Lit medborgarbok Erik Andersson

21-åringar med nyss mottagen MEDBORGARBOK beundrar den gamle kommunalmannen Erik Anderssons samtidigt mottagna förtjänsttecken.

Lit renar vinteviste Greningens by

Renar på väg norrut från vintervistet i Greningens by.

Lit Guckusko

En GUCKUSKO - Lits blomsterhyllning!

Lit signaturer

Lit virke Örån

Kommunens totala landareal uppgår till cirka 8,8 kvadratmil. Omkring 3/4 härav utgöres av skogsmark. Skogsbruket är också tillsammans med jordbruket huvudnäring för kommunens cirka 3 .600 invånare. Bilden visar ett parti virke på Örån.

Lit skogsfastighet

Kommunalnämndens ordförande, kommunalfullmäktiges ordförande samt kommunens skogvaktare vid exkursion på en av kommunens skogsfastigheter.
Kommunen såsom skogsägare brukar cirka 2.000 hektar produktiv skogsmark.