Kommunerna 1955: Ljusnarsbergs landskommun

Ljusnarsberg vapenLjusnarsberg rubrik

Ljusnarsberg Stjärnfors

LJUSNARSBERGS KOMMUN - ursprungligen befolkad av svedjande och jagande finnar på 1600-talet - är med sina 7000 invånare numera en intensivt industrialiserad bygd. Gamla och nya gruvor, sågverk, massaindustri och pappersbruk, järnbruk o.s.v. ger vid sidan om skogen och i någon mån jorden ekonomisk ryggrad åt kommunen.

Ljusnarsberg Björken Ställdalen

Och ändå är bygden så full av storslagen natur, karga myrar och berg, leende dalgångar och inbjudande sjöar i mängd, allt kynnesdrag, som i rik mån lönar vandraren, tågresenären, bilisten, som vill stanna ett slag.

LJusnarsberg Kopparberg Finngruvan

Utsökta mål för utfärder finnas: De mäktiga gruvlämningarna vid Finngruvan, utsiktsbergen Gillers klack, Storhöjden, Mackarsberg, de många sjöarna och icke minst de imponerande industrianläggningarna. Många värdefulla kulturminnesmärken stå ännu bevarade. Unikt är det gamla tingshuset i Kopparberg, kommunens förvaltningsbyggnad.

Ljusnarsberg Kopparberg tingshus hembygdsmuseum kyrka

Under en lång rad ekonomiskt goda år har kommunen kunnat rusta upp sina skolor, bygga pensionärshem, förse samhällena medvatten- och avloppsnät o.s.v. Reformarbetet skall fortsätta till dess Ljusnarsberg kommit någotsånär dit numera bortgångna kommunalmän drömt sig och ärligt strävat att förverkliga. Tradition förpliktar...