Kommunerna 1955: Lomma köping

Lomma rubrik

Lomma kommunalhus

Kommunalhuset.

Lomma bantorg

Bantorget med Sparbank och provinsialläkarbostad.

Lomma seglareklubb eternitfabrik

Lommabuktens seglareklubb med klubbhus samt Skand. Eternitfabriken.