Kommunerna 1955: Loftahammars landskommun

Loftahammar vapen

Loftahammar rubrik

Loftahammars kommun är med 1600 innevånare en av landets mindre kommuner. Den är en typisk skärgårdskommun med ett trettiotal bebodda öar, från Gränsö utanför Västervik till St. Askö i norr, samt en fastlandsdel med Tångvreds kyrksamhälle som centralpunkt för kyrklig och kommunal förvaltning.

Loftahammar signaturer

Loftahammar kyrka

Kyrkan från slutet av 1700-talet.

Loftahammar centralskola

Skolan byggd 1951.

Loftahammar Storkläppen

Utsikt över kommunens östra gräns.