Kommunerna 1955: Ludvika landskommun

Ludvika vapen

Ludvika kommunala bostadshus

År 1950 inflyttade de första familjerna i kommunalägda bostadshus. Dessa ha sedan följts av en betydande bostadsproduktion i kommunal regi.

Ludvika Östansbo pensionärshem

Östansbo pensionärshem invigdes i september 1953 och utgör ett påtagligt bevis för kommunens omtanke om de åldriga.