Kommunerna 1955: Målilla landskommun

Målilla rubrik vapen

Målilla nya folkskolan

Nya folkskolan, Målilla.

Målilla motorbana

Målilla motorbana.

Målilla Hesjön

Parti från Hesjön, Målilla.

Målilla Gårdveda flygfoto

Flygfoto över Gårdveda.

Målilla station flygfoto

Flygplan över Målilla station.

Målilla hembygdsgård

Hembygdsgården, Målilla.

Målilla Rosenfors bruk flygfoto

Flygfoto över Rosenfors bruk.

Målilla Emmenäs flygfoto

Målilla. Flygplan över Emmenäs.