Kommunerna 1955: Månsarps landskommun

Månsarp rubrik

Månsarp Taberg

Månsarps kommun är belägen söder om Jönköping och Norrahammar, på ömse sidor om den dal, i vilken Tabergsån rinner fram. På dalens västra sida ligger det berömda järnmalmsberget Taberg, som med sin karakteristiska profil reser sig 343 meter över havet. Den järnfattiga och svårsmälta malmen har här brutits i olika omgångar sedan 1500-talet. Industrisamhällena Smålands Taberg och Månsarp bildades i egentlig mening vid järnvägens tillkomst år 1894. Samhällena ligga vid ån, ur vilken industrierna hämtat sin kraft, och ha utvecklats upp mot sluttningarna i Tabergsådalen.
Smålands Taberg ligger vid foten av berget och cirka 12 km söder om Jönköping och Månsarp cirka 3 km längre söderut. Kyrkan ligger mellan samhällena, 2 km söder om Tabergs centrum. Månsarps kommun har för närvarande 2736 invånare och 85696 skattekronor. Huvudparten av innevånarna, eller omkring 2000 personer, bor i Smålands Tabergs stationssamhälle, resten i Månarps stationssamhälle och på landsbygden. Den huvudsakliga grunden för skattekronorna utgöres av en differentierad och mycket livaktig industri.
Den kommunala verksamheten i Månsarp kommun måste betecknas som mycket livaktig. Sedan 1947 har kommunen hunnit bygga både vattenpumpstation och avloppspumpstation jämte en högreservoar samt investerat betydande summor i va-ledningar. Jämsides härmed har också andra förvaltningsgrenar blivit företrädda, således har bl.a. en ny folkskola uppförts, centralt och vackert belägen i samhällets västra del.
Från och med hösten 1954 kan kommunens förvaltningsorgan samlas under "eget tak". Den 27 november 1954 kunde landshövdning Ekblom inviga kommunens kommunalhus, som med beaktande av terrängförhållande och befintlig bebyggelse uppförts i centrum av Smålands Taberg.

Månsarp kommunalhus

Exteriör av Månsarps kommunalhus.