Kommunerna 1955: Månstorps landskommun

Månstorp rubrik

storkommun på Söderslätt har fått sitt namn efter Månstorps borg, som brändes 1678 av danskarna, och sedan dess har stått som pittoresk ruin, Månstorps Gavlar.

Månstorps borg akvarell

Borgen är byggd på 1540-talet av den rike Eske Bille. Ståtlig var den med vall och grav kring borggården. Bönderna i flera socknar gick här på veckodagsverken.

Månstorp borg akvarell 2

Kommunen är gammal kulturbygd. Därom vittnar bl.a. stendösen i Södra Åkarp.

Månstorp Södra Åkarp stendös akvarell

Månstorp Bolmers högar Mellan-Grevie akvarell

Ståtliga som Uppsala kungshögar reser Bolmers högar i Mellan-Grevie sina tre kupoler över Slätten. Från bronsåldershögarna ser man både Malmö och Trelleborg och i väster glänser Sundets silverstrimma.

Månstorp Törringe kyrka akvarell

Törringe lilla medeltidskyrka är den äldsta av storkommunens sju kyrkor. Tyrdinge gård köptes 1401 av unionsdrottningen Margareta.

Månstorp Oxie Skytt folkhögskola Östra Grevie akvarell

Den nya tiden och dess bildningssträvanden har fått en mötesplats i Oxie och Skytts häraders folkhögskola i Östra Grevie. Denna har också blivit en "hantverkets skola" och här har blomsterhandlarna sina binderikurser.

Månstorp Västra Ingelstad folkskola akvarell


Västra Ingelstad, som är kommunens huvudort, har fått en ny, modern folkskola, dit 7:e klassen centraliserats från de sju socknarna.