Kommunerna 1955: Märsta landskommun

Märsta rubrik

Märsta vapen

Märsta kommunalkontor

Kommunalkontor, sjukkassa och tandvårdscentralen.

Märsta nya bostadsområdet hyres affärshus

Hyres- och affärshus å nya bostadsområdet.

Märsta järnvägsstation Beckers matsilver Sörling

Järnvägsstationen, AB Johan Sörling, AB Wilh. Becker och Matsilver AB industrier.

Märsta nya bostadsområdet hyres affärshus 2

Hyres- och affärshus å nya bostadsområdet.

Märsta Märstabostäders bostadshus

AB Märstabostäders bostadshus. (Kommunalt företag)

Märsta villabebyggelse

Villabebyggelsen mot sydost.

Märsta signaturer