Kommunerna 1955: Mellösa landskommun

Mellösa vapen

Mellösa rubrik

Mellösa signaturer

Mellösa sockenstuga

Sockenstugan, Mellösa.

Mellösa Harpsund

Harpsund från sjösidan.

Mellösa samhälle kyrka

Motiv från Mellösa.

Mellösa Hälleforsnäs bruksskolan

Hälleforsnäs, Bruksskolan.

Mellösa Hälleforsnäs

Vy från Hälleforsnäs.

Mellös Hälleforsnäs disponentbostad

Hälleforsnäs, disponentbostaden.

Mellösa Hälleforsnäs Mellösa kyrka

Hälleforsnäs, interör av Mellösa kyrka.