Kommunerna 1955: Misterhults landskommun

Misterhult Arvid Sjögren

Ordf. i kommunalnämnden folkskoll. Arvid Sjögren

Misterhult Sven Svensson

Ordf. i kommunalfullmäktige riksdagsman Sven Svensson

Misterhult kommunalhus interiör

Kommunalhuset, Misterhult. Interiör

Misterhult kommunalhus

Kommunalhuset, Misterhult

Misterhult Björkvik barnkoloni

Björkviks barnkoloni

Misterhult Figeholm skoltandvård

Skoltandvård, Figeholm

Misterhult Ekerum simskola

Simskola, Ekerum

Misterhult Fårbo skola

Fårbo skola

Misterhult Mörtfors Ramsjön

Ramsjön, Mörtfors

Misterhult Askaremåla stenhuggeri

Stenhuggeri, Askaremåla

Misterhult Figeholm Figeholms bruk

Figeholms bruk, Figeholm

Misterhult Fårbofabriken Figeholms bruk

Figeholms bruk, Fårbofabriken

Misterhult Virboån

Misterhults sydligaste udde, Virboåns utlopp