Kommunerna 1955: Mjällby landskommun

Mjällby rubrik

Mjällby vapen

Mjällby signaturer

Mjällby kyrka folkskola

Mjällby kyrka och folkskola

Mjällby egnahem

Egnahemsbebyggelse i Mjällby

Mjällby verken fabrik

Mjällby verken. Fabrik för tillverkning av detaljer till Volvo

Mjällby Listerlandets Fryserier Hörviks fiskehamn

Listerlandets Fryserier och Hörviks fiskehamn