Kommunerna 1955: Moheda landskommun

Moheda rubrik

Moheda kommunalhus

Nya tider, nya lagar
Gamla sockenstugans dagar flytt - allt blir förvandlat,
Här blir allt centralt behandlat.

Moheda nya skolan

Skolan, storkommunens prydnad ger ej avkall på den lydnad minderåriga få visa
emot den som undervisa.

Moheda linnea

Moheda hembygdsgård

Fornt och gammalt bör man akta. Byggnader här sammanbrakta spegla allmogekulturen, genom sekler till oss buren.

Moheda hembygdsgård damm kyrka

Kyrkan, äldsta hembygdsgården främst har sörjt för själavården
Kring sig har hon kunnat samla menigheten, unga, gamla.