Kommunerna 1955: Mora landskommun

Mora rubrik vapen text

Mora kyrka

Mora kyrka

Mora kulla

Ung morakulla

Mora Djoosgården Kråkberg

Djoosgården i Kråkberg

Mora budom

"till budom och sommarens fröjder"