Kommunerna 1955: Morastrands köping

Morastrand rubrik

Morastrand vapen

Morastrand klockstapel kommunalhus

Morastrands köpings och Mora sockens kommunalhus

Morastrand kyrka

Mora församlings kyrka