Kommunerna 1955: Mörsils landskommun

Mörsil rubrik

Mörsil samhälle

Vy över Mörsil

Mörsil apotek kommunalhus

Apotek och kommunalhus

Mörsil kyrka skola

Kyrkan och skolan

Mörsil fornminnesgård Römmen

Fornminnesgård å Römmen

Mörsil klockstapel nya kyrkogården

Klockstapel å nya kyrkogården