Kommunerna 1955: Nederkalix landskommun

Nederkalix rubrik teckning kalixkyrkan bron karlsborgsverken

Nederkalix vapen

Nederkalix signaturer

I NEDERKALIX KOMMUN
sker just nu en nästan våldsam utveckling. Basen för denna expansion är statens skogsindustriers utbyggnad i Karlsborgsverken. Den kommunala verksamheten får på alla områden sin prägel av de ökade behoven.

Nederkalix Karlsborgsverken 1

Vy över Karlsborgsindustrin.

Nederkalix Karlsborgsverken 2

Enhetsskolans genomförande påfordrar stora investeringar i skolbyggnader m.m.

Nederkalix försöksgymnasium modell

Modellfoto av landets första försöksgymnasium, som delvis tages i bruk instundande höst.

Nedelkalix centralskola Ytterbyn

Exteriör av den nya centralskolan för ytterbyns skolområde. (Huvudbyggnaden)

Interiörer från Ytterbyskolan.

Nederkalix Ytterbyskola interiör bibliotek

Biblioteket

Nederkalix Ytterbyskolan interiör entrehall

Entrehallen

Nederkalix Ytterbyskola interiör bespisning

Bespisningsmatsalen

Nederkalix vatten avlopp

Vatten- och avlopp - ett alltid aktuellt problem.

Nederkalix skyddad verkstad

Även de partiellt arbetsföras problem uppmärksammas. Interiör från kommunens verkstad för skyddad sysselsättning.

Nederkalix pensionärshem 1

Pensionärshem under vardande.

Nederkalix pensionärshem 2

Nederkalix ambulans

Ny ambulansbil.

Nederkalix kommunal bostad Manhem

Kommunal bostadsbebyggelse i kvarteret Manhem.

Nederkalix hotell

På kommunalt initiativ och med starkt kommunalt bidrag löses det brännande hotellproblemet.