Kommunerna 1955: Munka-Ljungby landskommun

Munka-Ljungby rubrik

Munka-Ljungby provinsialläkare folktandvård

Provinsialläkare och folktandvård

Munka-Ljungby folkskola

Folkskola

Munka-Ljungby ålderdomshem

Ålderdomshem

Munka-Ljungby folkhögskola

Folkhögskola

Munka-Ljungby landsvägsbro

Gammal landsvägsbro

Munka-Ljungby ryggåsstuga

Ryggåsstuga

Munka-Ljungby Rösjön Rösjöholm

"Då denna Halländska åsen som Wår-tiden speglar sig med sina gröna Boka-blader uti Rösjön gifver han för Rösjöholm den fägring, som ingen målare kan efterapa" (Linné)