Kommunerna 1955: Munkedals landskommun

Munkedal rubrik

Munkedals centralskola

uppfördes åren 1953-1954 och togs i bruk hösten 1954. Den inrymmer förutom 10 lärosalar, naturkunnighetsrum, handarbetssal, läkarmottagning, expedition och övriga biutrymmen samt vaktmästarebostad. Totalkostnaden utgör 1000000 kronor. Byggnaden utgör första etappen i en skolanläggning, som skall såsom enhetsskola betjäna hela kommunen vad det gäller högstadiet. F.n. är det en 7-årig folkskola, som hösten 1955 skall kompletteras med en inbyggd 3-årig reallinje. Skolan är ritad av arkitekt SAR Åke Wahlberg, Göteborg, och byggd av ingenjör Evert Börjesson, Munkedal.

Munkedal centralskola

Munkedal järnvägsbro Saltkällefjorden

Järnvägsbro på sträckan Saltkällan-Munkedal. I bakgrunden Saltkällefjorden.

Munkedal bro Örekilsälven

Bro över Örekilsälven.

Munkedal Munkedals AB

Munkedals AB

Munkedal hamn

Munkedals hamn.