Kommunerna 1955: Nås landskommun

Nås vapen

Nås sockenvapen

Nås kyrka bro västerdalälven

Västerdalälven går bred och mäktig fram genom den gamla bygd som Nås församling utgör, röjd fordomtima med yxa och plog. En gång omfattande hela nedre västerdalarna är Nås i våra dagar omgivet av dotterförsamlingar som vuxit vida förbi moderförsamlingen.
År 1896 ägde den utvandring rum från Nås till Palestina, som genom Selma Lagerlöfs mästerliga epos fått en plats i den svenska litteraturen. För Nåsborna av i dag är förvisso också fädernas gamla bygd ett heligt land, som förpliktar, varom det arbete vittnar, som utförts de senare åren för att skapa utkomst- och utvecklingsmöjligheter för socknen.