Kommunerna 1955: Nätra landskommun

Nätra vapen

Nätra signaturerNätra passbåt

Nätra är redare för passbåten mellan kommunens öar och fastlandet.

Nätra vattentäkt

Vattenförsörjningen är tryggad. Grundvatten en meter under markytan.

Nätra Köpmanholmen industrisamhälle

Vy från industrisamhället Köpmanholmen, Nätras största befolkningscentra.

Nätra Trysunda fiskeläge

Trysunda fiskeläge, beläget en mil från Köpmanholmen.

Nätra pensionärshem

Kommunens första pensionärshem.

Nätra centralskola ålderdomshem läkarbostad

Nya centralskolan i Bjästa, omgiven av ålderdomshemmet och läkarbostaden.

Nätra busstation tvätt brandstation

Nätra landskommun har här inrymt busstation, kommunal tvättinrättning och brandstation.

Nätra Bjästa centralort

Vy från centralorten Bjästa.