Kommunerna 1955: Nättraby landskommun

Nättraby rubrik karta

Nättraby kommun, som gränsar intill Karlskrona stad, är en gammal kulturbygd. En kyrka från 1100-talet, en gammal landsvägsbro och varvsamiralen F.H. af Chapmans gård Skärva vittnar härom.

Nättraby kyrka

Nättraby kyrka överst till vänster. Skärva gård anlagd 1785-87 nederst till vänster.

Nättraby Skärva gård

Nättraby landsvägsbro

Nättraby Marielunds gård

Inom Nättraby finnes ett flertal större gårdar. Överst ses Marielunds gårds vackra huvudbyggnad. Inom Nättraby kommuns gränser finns landsfiskal, provinsialläkare och tandpoliklinik. Läkarebostaden, som har ett vackert läge intill Nättrabyån ses längst till vänster.

Nättraby läkarbostad

Närheten till karlskrona och avsaknandet av större industrier gör att en mycket stor del av befolkningen har sin utkomst i Karlskrona stad. Med staden upprätthålles förbindelser med tåg, buss och sommartid även med båt. En båtfärd från Karlskrona till Nättraby är en upplevelse. Denna båtled används därför mycket av turister och sommargäster.

Nättraby båt Karlskrona Wrångö

Nättraby samhälle

Under senare år har förts en aktiv kommunalpolitik. Generalplan och byggnadsplaner har upprättats. Vatten och avlopp håller på att utbyggas. Mark för bostadsbebyggelse har exproprierats. Landsfiskalskontor med bostad samt tandpoliklinik har byggts. F.n. är det aktuellt med byggandet av ny skola.
Den äldre, som ses till vänster, är nu allt för liten.

Nättraby gamla skola

Nättrabys naturskönhet och närhet till havet för att många sommargäster är bosatta i kommunen under sommaren. Egnahemsbyggare söker sig gärna till bygden.

Nättraby badplats

Kommunen har inköpt en holme och där anlagt en badplats. Denna ses ovan.

Nättraby Nättrabyån

Till vänster ses infarten i Nättrabyån; den väg båtresenärerna till Nättraby får åka.