Kommunerna 1955: Norra Kinda landskommun

Norra Kinda rubrik

Norra Kinda Åsunden Rimforsa lanthushållsseminarium

Stämningsbild över Åsunden Rimforsa med F.B.F:s Lanthushållsseminarium

Norra Kinda Åsunden

Vy över sjön Åsunden

Norra Kinda broar kanal Rimforsa

Broarna över Kinda kanal Rimforsa

Norra Kinda Åsunden

Utsikt från Vadstuguberget över sjön Åsunden