Kommunerna 1955: Nordmalings landskommun

Nordmaling rubrikNordmaling kommunalnämnden

Kommunalnämnden samlad till överläggning. Fr. v. hemmansägarna Oskar Holmberg, Nordsjö, Ragnar Nordberg, Orrböle och Rudolf Nilsson, Mullsjö, redaktör Herbert Bylund, Nordmaling, ordf. nämndeman J.A. Wiklund, Lögdeå, v.ordf. föreståndare Gunnar Rönnberg, Rundvik, kommunalkamrer Jonas Strömdahl, bankkamrer Gottfrid Hörnsten, Nyåker, gårdsägare m.m. Hj. Lundberg, Nordmaling och f.d. stationsskrivaren Bertil Markgren, Norrfors.

Nordmaling vapen

"Nord om Malingen"
Nordmaling är en församling, kommun och ett municipalsamhälle i sydligaste Västerbotten. I skolan läser vi, att landskapet Ångermanland tillhör Västernorrlands län utom bl. a. Nordmalings tingslag. Således tillhör Nordmaling Västerbottens län men landskapet Ångermanland. Namnet bör uppfattas som lägesbestämmande, dvs. med betydelsen "norr om Malingen", det skogs- och bergsparti, som i gränsområdet söder om Nordmaling når fram till kusten. Nordmalings kommun har 10000 invånare. Kommunens två municipalsamhällen, Rundvik och Nordmaling, ligger på ömse sidor om den från Bottenhavet inskjutande Nordmalingsfjärden. De största byarna är Levar, Lögdeå, Gräsmyr samt Hörnsjö, Nyåker och Norrfors stationssamhällen, belägna vid stambanan. Bygdens topografi visar prov på blandning av den ångermanländska naturens "höga berg och djupa dalar" samt det västerbottniska flacka kustlandet. Bygden är gammal, därom vittnar fornlämningar, "rösen" och gravfält, enligt en teori härstammande från bronsåldern. Fynd från järnåldern visar, att det den tiden fanns en bofast befolkning vid kusten. Gammal är också Nordmalings kyrka, där både byggnadsmaterial och stil vittnar om hög ålder (omnämnd i tingshandling år 1494). En förbifarande turist bör inte försumma ett besök i kyrkan och beundra dess innertak, kryssvalv i träkonstruktion samt målningarna på läktarbarriären. Kyrkan är senast restaurerad år 1950. Nordmalings kyrka och församling fick då sin historia nedtecknad av sin förre kyrkoherde Adolf Råde.

Nordmaling Rundviks hamn

Nordmalings kommuns storindustri, masonitefabriken i Rundviksverken med en årsproduktion av 42000 ton hård och halvhård board. Dagens lösen är; minst en industri till av samma format.

Nordmaling pensionärshem

Aktuella kommunala problem; åldringsvården, som håller på att lösas med vackra, moderna och lättskötta pensionärshem.

Nordmaling ungdomar

Ungdomsvården, som börjar bli ett betydligt brännbarare problem. En allt för liten industriell utveckling, för ungdomen till industrier söderut, till mellan- och sydsverige. Skall Norrland en vacker dag bli ett enda stort pensionärshem?
Kommunens fäder ser med bekymmer på tidsutvecklingen.

Nordmaling timmerlast hamn

Kommunens råvara no. 1, skogen/timret, lastas vid hamnen i Nordmaling. Här rör det sig om 65 fot långa pålar.