Kommunerna 1955: Norrfjärdens landskommun

Norrfjärden rubrik signaturer

Norrfjärdens förvaltningsbyggnad

Norrfjärdens förvaltningsbyggnad

Norrfjärdens pensionärshem

Norrfjärdens pensionärshem