Kommunerna 1955: Ödeshögs landskommun

Ödeshög rubrik karta

Ödeshög signaturer

Ödeshög municipet riksettan

"Riksettan" går genom centrum av Ödeshög municipalsamhälle

Ödeshög bostadsområde

Här ett parti med nya bostäder, som byggts med stöd av statsmakterna

Ödeshög St Åby kyrka altartavla

Altartavlan i St. Åby är av hög resning och prydd med sniderier i prunkande färger, så som en äldre tid ville ha det

Ödeshus Bergska huset skolmuseum

Ett skolmuseum har inretts i skolmannen Fritjuw Bergs födelsehus, Bergska huset

Ödeshög Västra Hålvägen Fäktarhålan

Invid Västra Hålvägens uråldriga vägslinga genljöd en gång Fäktarhålan av vapenrassel och dödsskrän. Nu råder där idyllen

Ödeshög Vättern landsväg

Den forna Hålvägen har ersatts av en modern led närmare Vättern. "Sveriges vackraste landsväg" förmår med sina utsikter hejda t.o.m. jäktande nutidsmänniskors framfart