Kommunerna 1955: Olofströms köping

Olofström vapen

Olofström folkskola

Nya folkskolan, huvudbyggnaden.

Olofström folkskola klassrum

Klassrum i nya folkskolan.

Olofström Olofströmshus

Stiftelsen Olofströmshus, en vacker fasad.

Olofström Olofströmshus 2

Stiftelsen Olofströmshus senaste, 38 lägenheter.