Kommunerna 1955: Onsala landskommun

Onsala kyrka

Onsala kyrka interiör

Onsala kyrka, interiör

Onsala, Gatan.

Onsala Gottskär

Gottskär.

Onsala Gottskär 2

Gottskär. Solnedgång.

Onsala Gottskär hotell

Gottskärs hotell och restaurang.

Onsala Gottskär havsbad

Gottskärs havsbad.

Onsala Fjordskär fyr

Fjordskärs fyr.

Onsala kyrka kvarn

Kyrkan ock gamla kvarnen. Det mindre tornet på kyrkan är Gathenhielmska gravkoret.

Onsala flygfoto

Onsala gatan

Gården Gatan, enligt uppgift Lars Gathenhielms fädernehem.

Gottskärs Havsbad. Till vänster en flik av Utholmen, inköpt av kommunen i juni 1955 till badplats.