Kommunerna 1955: Onslunda landskommun

Onslunda rubrik

Onslunda by akvarell

Onslunda by, i vars centrum kyrka och skola reser sig. Huvudort i Onslunda kommun. Gammal boplats från hednisk tid, varom namnet "Odins lundar", bär vittne.

Onslunda Tranesgården Tranås akvarell

Tranesgården i Tranås församling. Byggnaden togs i anspråk som skola från år 1868 till 1909, varefter den trädde i näringarnas tjänst som färgeri åren 1904-1930. Under senare år har Tranesgården restaurerats av Tranås ungdomsförening till ungdoms- och hembygdsgård. Tranås var i gången tid marknasplats. Häktet från denna tid syns till vänster å vyn.

Onslunda Spjutstorp akvarell

Vy från Spjutstorp. I förgrunden Spjutstorpsbadet, som uppfördes år 1938 och är Sveriges första landbassäng för friluftsbad. Det kompletterades med reningsverk 1950 och är beläget mellan idrottsplats och nybyggd skola. Spjutstorpsbadet är en omtyckt rekreationsplats för barn och ungdom inte enbart från hemorten utan från vitt skilda trakter i Österlen.