Kommunerna 1955: Oppmanna och Vånga landskommun

Oppmanna och Vånga rubrik

Oppmanna och Vånga Oppmanna flygfoto

Flygfoto över Oppmanna

Oppmanna och Vånga Oppmanna by

Oppmanna by sett från kyrktornet

Oppmanna och Vånga Vånga by flygfoto

Flygfoto över Vånga by

Oppmanna och Vånga Ivön

Vånga med utsikt mot Ivön

Oppmanna och Vånga Arkelstorp stationssamhälle

Arkeltorps stationssamhälle.

Oppmanna och Vånga Arkelstorp rälsbuss bro

Motiv från Arkelstorp.