Kommunerna 1955: Österfärnebo landskommun

Österfärnebo rubrik

Österfärnebo kommunalhus

Österfärnebo Gysinge samhälle flygfoto

Ovan. Kommunalfullmäktiges sessionssal å nedre botten. Folkbibliotekets lokaler å övre. Nyrenoverat 1955.
Under. Gysinge brukssamhälle.

Österfärnebo rubriker