Kommunerna 1955: Örträsks landskommun

Örträsk Storforsen

Örträsk rubrik text

Örträsk Örträsket

Finske nybyggaren Johan Philipsson Hilduinen bosatte sig år 1674 vid sjön Örträsket i södra Lappland. Milsvida skogar gav villebråd, vatten skänkte fisk åt människorna. År 1849 byggdes kyrkan och år 1887 blev Örträsk eget pastorat. Skogen ger utkomst och jorden ger bröd. Storforsens brusande vattenmassor har tämjts till tjänst åt mänskan. Vägar förbinder bygd med bygd. Buktande vallar, speglande vatten, skogsrika höjder bjuder skönhet åt ögat.

Örträsk Örträsket

Örträsk ålderdomshem

Ålderdomshemmet

Örträsk församlingshem

Församlingshemmet

Utbyggnad av kommunalt vatten o avloppsnät 1955.

Örträsk V:a Örträsk skolhusbygge

Skolhusbygge i V:a Örträsk 1955.

Örträsk dammbyggnad Storforsen

Dammbyggnaden i Storforsen 1955.

Örträsk signaturer