Kommunerna 1955: Örslösa landskommun

Örslösa rubrik

Örslösa Sivrebergs säteri Tådene

Sivrebergs säteri, Tådene.

Örslösa Kjelltorp mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på Kjellstorps egendom. Uppförd omkring 1950.

Örslösa skördetröska

Den första skördetröskan i Örslösa togs i bruk år 1948.

Örslösa holkekvarn

Gammal holkekvarn i Örslösa

Örslösa Torp holkekvarn 1916

Holkekvarn på Torp. 1916. Den enda som ännu finns kvar.

Örslösa kyrka 1916

Örslösa kyrka. 1916.