Kommunerna 1955: Örkeneds landskommun

Örkened rubrik

Örkened snapphanen staty Anders Ohlsson

I Skånes nordöstra hörn ligger Örkeneds socken, en genuin skogsbygd. Socknen blev på KarlXl:s tid totalt avbränd på grund av befolkningens kärlek till sitt gamla land Danmark. Här i Örkened hade snapphanarna sitt huvudtillhåll. En av Anders Ohlsson utförd staty av "snapphanen" blev den 19 maj i år av landshövdingen i länet avtäckt vid Junecos fabriker i Lönsboda.

Örkened kyrka

Örkeneds kyrka

Örkened Lönsboda skola

Lönsboda nya skola, Örkened