Kommunerna 1955: Örby landskommun

Örby rubrik

Örby Öresjön

Naturbild över Öresjön i Örby kommun Älvsborgs län. Denna sjö är under sommarmånaderna livligt frekventerad av innevånarna från Örby kommun samt Skene och Kinnaköpingar. Flera planlagda fritidsområden med sommarstugebebyggelse finnes omkring densamma.
(Foto ark. SAR Sixten Bladh)

Örby kommunalhus

Kommunalhuset i Örby. Innehåller Kommunalkontor, sessionssal, sammanträdesrum, postlokal, poliskontor med arrestlokaler, läkarmottagning samt fyra lägenheter. Särskild uppförd läkarbostad ligger bakom.

Örby Örbyhemmet

Örbyhemmet, innehåller 37 vårdplatser varav 6 för kroniskt sjuka. Hemmet är gemensamt med Skene köping.

Örby kyrka

Örby kyrka, uppförd år 1839.

Örby Hanatorp Öresjön

Örby kommunala bad vid Hanatorp, Öresjön.