Kommunerna 1955: Östmarks landskommun

Östmark rubrik

Östmarks socken bildades 1765 genom utbrytning från Fryksände socken.

Östmark Röjdån

Genom Östmark flyter Röjdån från Norge till sjön Fryken. I dess nedre dalgång utbreder sig gammal "svenskbygd".

Den största delen av socknen är emellertid "finnbygd". På 1600-talet invandrade finnar till Östmark och bröt bygd i de stora skogarna. Någon enstaka gammal östmarksbo kan ännu tala sina fäders finska språk.

Östmark Rännberget