Kommunerna 1955: Östra Frosta landskommun

Östra Frosta rubrik

Östra Frosta Ösbyholms slott

Osbyholms slott, beläget vid Ringsjön. Ägare skeppsredare Anders Jahre.

Östra Frosta Hörby lantmannaskola

Hörby Lantmannaskola, belägen 2 km från Hörby köping. Uppförd år 1951.

Östra Frosta Ösbyholm Sextorp slott

Ägare: Grevinnan Louise Löven

Östra Frosta Fultofta herrgård

Ägare: Kammarherre Eric Trolle

Östra Frosta Ösbyholm pensionärshem

Östra Frosta Pensionärshem, beläget i Osbyholm och uppfört 1953, innehåller
17 pensionärslägenheter och tjänstebostäder för distriktsköterska och hemsyster.

Östra Frosta Kilhult

Ösra Frosta Hörby Ringsjöstrand flygfoto

Östra Frosta Ringsjön