Kommunerna 1955: Östra Färs landskommun

Östra Färs rubrik

Östra Färs Lövestad skola rådhus

"Lövestads Skol- och Rådhus", uppfört år 1848.

Östra Färs Vanstad folkskola

Folkskola i Vanstad by, byggd år 1850.

Östra Färs Lövestad centralskola

Östra Färs centralskola i Lövestad, invigd år 1954.

Östra Färs signaturer