Kommunerna 1955: Östra Ljungby landskommun

Östra Ljungby rubrik

bildad genom sammanslagning av Ö. Ljungby, Källna och Össjö kommuner i nv. Skåne. Huvudsakliga näringsfång jord- och skogsbruk, i mindre omfattning handel och industri. Önskemål: industrier, för att få ungdom att stanna kvar i hembygden. Under arbete: tandklinik, provinsialläkaremottagning. Planeras: vatten- och avloppsverk, ålderdomshem, pensionärshem, skolor. Tillgång: en vacker natur.

Östra Ljungby Enskiftet korsvirkeshus

Korsvirkeshus i Enskiftet, Ö. Ljungby.

Våren

Östra Ljungby Ebbarp björkhage

Björkhage i Ebbarp.

Sommaren

Östra Ljungby Boarp fiskdamm

Strandidyll från fiskdamm i Boarp.

Hösten

Östra Ljungby Össjö Tyrebytte sädesfält

Sädesfält vid Tyrebytte, Össjö.

Vintern

Östra Ljungby Lönnhässle väg

Östra Ljungby signatur