Kommunerna 1955: Övre Ljungadalens landskommun

Skogs- och jordbruk är vår kommuns 2754 innevånares huvudsakliga levebröd. Tvärs igenom den 26 kvadratmil stora kommunen rinner Ljungan fram. Såsom flottningsled är den oumbärlig och såsom sevärdhet, med sina många forsar och fall, är den uppskattad. En annan stolthet är landets högst belägna landsväg, Flatruvägen, vars högsta punkt ligger hela 975,4 meter över havet.

Övre Ljungadalen Ljungan flottning

Övre Ljungadalen Åsanforsen

Åsanforsen

Övre Ljungadalen Åsanforsen bro

med en av sina vackra broar. Tyvärr hör den till de forsar inom kommunen, som kommer att tämjas av nutidens nitiska kraftverksbyggare.

Övre Ljungadalen Åsarna Ljungan bro

Åsarna. Bron över Ljungan.

Övre Ljungadalen Åsarna kommunalhus

Åsarna. Kommunalhuset.