Kommunerna 1955: Piteå landskommun

Piteå vapen rubrik

Piteå förvaltningsbyggnad Öjebyn

Förvaltningsbyggnaden, Öjebyn.

Piteå Öjebyn kyrka

Kyrkan i Öjebyn.

Piteå Öjebyn kyrkstaden

Motiv från kyrkstaden i Öjebyn.

Piteå ålderdomshem Öjagården

Ålderdomshemmet, Öjagården.

Piteå kyrkstaden Öjebyn

Motiv från kyrkstaden i Öjebyn.